จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง จ้างเหมาพัฒนาฐานข้อมูลภาพโดรน Done Image โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง จ้างเหมาพัฒนาฐานข้อมูลภาพโดรน (Done Image) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar