จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง

   ผู้ประกาศข่าว สุดาพิม สาระกุล

ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง รายละเอียด ๑. ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๑ ๒. ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหอพักเทา-ทอง ๒ ๓. ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง ๑ ๔. ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหอพักเทา-ทอง ๒ รายละเอียด http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/1496


Calendar