จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคา slab อาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจะง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคา slab อาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาจะง

 

เอกสารแนบ
Calendar