จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

ประกาศ
Calendar