จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารพิบูลบำเพ็ญ 2 จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar