จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศร่างเชิญชวนและประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๑๒๑ เครื่อง e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

1.คุณลักาณะเฉพาะ

2.ร่างขอบเขตของงาน

3.เอกสารประกวดราคา

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

5.ประกาศ
Calendar