จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar