จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถยนต์

   ผู้ประกาศข่าว จิตตภาคย์ จิวารัตน์

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถยนต์
Calendar