จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาพัฒนาฐานข้อมูลภาพโรน Drone Image โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาพัฒนาฐานข้อมูลภาพโรน (Drone Image) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar