จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1595412250.pdf
Calendar