จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิกดิกส์และผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เตียง

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ประกาศผู้ชนะ
Calendar