จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างทำกระเป๋าล้อลากแบบสลับล้อ จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างทำกระเป๋าล้อลากแบบสลับล้อ จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างทำกระเป๋าล้อลากแบบสลับล้อ จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar