จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

เอกสารแนบ
Calendar