จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างซ่อมรถบัสปรับอากาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างซ่อมรถบัสปรับอากาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Calendar