จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนองานซื้อคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนองานซื้อคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนองานซื้อคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 เครื่อง
Calendar