จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างลานจอดรถด้านหลังอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างลานจอดรถด้านหลังอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
เอกสารแนบ
Calendar