จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างลานจอดรถด้านหลังอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างลานจอดรถด้านหลังอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
เอกสารแนบ
Calendar