จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดการเรียนรู้อุปกรณ์ทดลองสำหรับรายวิชา 88743359 อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ IoT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดการเรียนรู้อุปกรณ์ทดลองสำหรับรายวิชา 88743359 อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ (IoT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar