จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนประตูอลูมิเนียม จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนประตูอลูมิเนียม จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar