จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าล้อลากแบบล้อสลับ จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าล้อลากแบบล้อสลับ จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าล้อลากแบบล้อสลับ จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar