จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำรหับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำรหับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง
เอกสารแนบ
Calendar