จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้องานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล สำหรับ 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้องานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล สำหรับ 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar