จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนประตูอลูมิเนียม จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนประตูอลูมิเนียม จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar