จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar