จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เม.ย. ๒๕๖๓-เดือน มิ.ย. ๒๕๖๓

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่  ๓ (เดือน เม.ย. ๒๕๖๓-เดือน มิ.ย. ๒๕๖๓)

 

เอกสารแนบ
Calendar