จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเม.ย. ๒๕๖๓ ถึง มิ.ย. ๒๕๖๓

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar