จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar