จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กรกฎาคม 2562-ธันวาคม 2562 จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (กรกฎาคม 2562-ธันวาคม 2562) จำนวน  250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar