จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับ 2 ปีการศึกษา 2562 กรกฎาคม 2562- ธันวาคม 2562 จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับ 2 ปีการศึกษา 2562 (กรกฏาคม 2562- ธันวาคม 2562) จำนวน  250  เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar