จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างงานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ จ้างงานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar