จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2563

    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำเข็มชั้นเกียรติคุณประดับเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

ดังแนบ
Calendar