จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีภายในอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar