จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2563

    ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างซ่อมแซมพื้นถนน ทางเข้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางะเล ด้วยการปูแอสฟัลส์คอนกรีตหินคลุกยางมะตอย 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศเลขที่ 043/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
Calendar