จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ดังแนบ

- จ้างเดินสาย Fiber

- ระบบโสตทัศนูปกรณ์
Calendar