จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกรวดและทราย ของถังกรองทราย จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ : 63057246870

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกรวดและทราย ของถังกรองทราย จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63057246870)

ประกาศเลขที่ 027/2563
Calendar