จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้ความดันไอน้ำ 2 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศข้อมุลสาระสำคัญในสัญญา
Calendar