จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกวีดีโอ สำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1589421745.pdf
Calendar