จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ประกาศผู้ชนะ
Calendar