จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน 12 หัว ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 4 เครื่อง ด้วยวิธี E-bidding

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 378/2563
Calendar