จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ยกเลิกประกาศให้เช่าพื้นที่ห้องอาหาร และห้องครัวภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ยกเลิกประกาศให้เช่าพื้นที่ห้องอาหาร และห้องครัวภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ตามเอกสารแนบ
Calendar