จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทีวี LED 60 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1588841462.pdf
Calendar