จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1588839811.pdf
Calendar