จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้อบเด็กสำหรับเคลื่อนย้ายทารกแรกคลอด ตำบลแสนสุข อำเภอเมื่องชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ตู้ ด้วยวิธี e-Bidding

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ประกาศผู้ชนะ
Calendar