จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2
Calendar