จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ประกาศ

 
Calendar