จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผย ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องวัดสภาพผิวหนัง 3D และเครื่องวัดสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องวัดสภาพผิวหนัง 3D

และเครื่องวัดสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี

 

เครื่องวัดสภาพผิวหนัง 3D

เครื่องวัดสภาพผิวหนังแบบหลายวิธี

 

 
Calendar