จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บน้ำยาแบบ 2 ประตูฯ ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Calendar