จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อฯ ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ
Calendar