จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องละลายพลาสมาชนิดแห้งฯ ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อฯ
Calendar