จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2563

    ประกาศผุ้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องจี้แบบไบโพล่าร์ แบบมีระบบ Thermocision และ Plasma Edge ในเครื่องเดียวกัน ด้วยวิธี e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศประกวดราคราคาซื้อ
Calendar